Giáo dục Việt Nam

Friday, April 27, 2018

2015. TS Hà Hồng Hạnh. Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo cây ca cao (theobroma cacao l.) chuyển gen

2015. TS Hà Hồng Hạnh. Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo cây ca cao (theobroma cacao l.) chuyển gen

2015. TS. Ngọ Văn Ngôn. Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây bệnh héo xanh hại lạc và xác định các dòng, giống kháng bệnh ở một số tỉnh miền bắc việt nam

2015. TS. Ngọ Văn Ngôn. Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây bệnh héo xanh hại lạc và xác định các dòng, giống kháng bệnh ở một số tỉnh miền bắc việt nam

Wednesday, April 25, 2018

2015. TS Trần Văn Mạnh. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ

2015. TS Trần Văn Mạnh. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ

2014. TS Quan Thị Ái Liên. Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt

2014. TS Quan Thị Ái Liên. Tạo giống lúa đột biến ngắn ngày chịu mặn có năng suất và phẩm chất tốt

2015. Bộ sưu tập dạng hình bông lúa mùa nổi

2015. Bộ sưu tập dạng hình bông lúa mùa nổi

2010. Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI)

2010. Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) FOODCROPS.VN

2015. TS Văn Thị Phương Như. Phân lập và khảo sát đặc tính của vi khuẩn nội sinh trong cây lúa trồng trên đất ở tỉnh Phú Yên

2015. TS Văn Thị Phương Như. Phân lập và khảo sát đặc tính của vi khuẩn nội sinh trong cây lúa trồng trên đất ở tỉnh Phú Yên

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC