Giáo dục Việt Nam

Wednesday, December 20, 2017

2017. TS Dương Hoa Xô. Các nghiên cứu về sinh lý thực vật phục vụ công tác chọn tạo giống cây trồng tại Tp HCM

2017. TS Dương Hoa Xô. Các nghiên cứu về sinh lý thực vật phục vụ công tác chọn tạo giống cây trồng tại Tp HCM FOODCROPS.VN CÂY LƯƠNG THỰC

2017. GS Lê Văn Hòa. Sinh lý thực vật trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở ĐBSCL

2017. GS Lê Văn Hòa. Sinh lý thực vật trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở ĐBSCL FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

2017. GS Nguyễn Quang Thạch. Một số kết quả nghiên cứu sinh lý thực vật trong lĩnh vực trồng trọt ứng dụng công nghệ cao

2017. GS Nguyễn Quang Thạch. Một số kết quả nghiên cứu sinh lý thực vật trong lĩnh vực trồng trọt ứng dụng công nghệ cao FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

2014. PGS Phạm Văn Hiền. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ĐBSCL

2014. PGS Phạm Văn Hiền. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ĐBSCL FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

Thursday, May 11, 2017

Sameer Khanal. Linkage mapping and QTL analysis

Sameer Khanal. Linkage mapping and QTL analysis

Jiankang Wang. Principle of QTL mapping and inclusive composite interval mapping (ICIM)

Jiankang Wang. Principle of QTL mapping and inclusive composite interval mapping (ICIM)

Jauhar Ali. Screening for abiotic and biotic stress tolerances

Jauhar Ali. Screening for abiotic and biotic stress tolerances

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC