Giáo dục Việt Nam

Friday, April 27, 2018

2015. TS Hà Hồng Hạnh. Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo cây ca cao (theobroma cacao l.) chuyển gen

2015. TS Hà Hồng Hạnh. Nghiên cứu tái sinh in vitro và tạo cây ca cao (theobroma cacao l.) chuyển gen

No comments:

Post a Comment

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC