Giáo dục Việt Nam

Saturday, March 26, 2016

QTL và Ontology hai công cụ quan trọng trên Gramene

LÚA GẠO VIỆT NAM. Gramene là cơ sở dữ liệu và những công cụ để lưu trữ, hiển thị hóa và phân tích dữ liệu trên gen, protein, sinh hóa của những thực vật thân cỏ. Ngoài công cụ Cmap, có hai công cụ quan trọng khác của Gramene là QTL và Ontology để nghiên cứu tsâu hơn bản chất di truyền thực vật.


FOOD CROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC