Giáo dục Việt Nam

Saturday, March 26, 2016

Nghiên cứu QTL và nguyên tắc chuyển gen sub1 tạo giống mới ở IRRI

LÚA GẠO VIỆT NAM. Bert Collard và David Mackill giới thiệu bài giảng về sử dụng kỹ thuật maker phân tử trong cải tiến giống lúa. Nguyên tắc chọn tạo và chuyển gen Sub1 vào lúa được trình bày rõ ràng.FOODCROPS. LUA GAO VIET NAM

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC