Giáo dục Việt Nam

Saturday, March 26, 2016

Gramene cơ sở dữ liệu quan trọng trong nghiên cứu lúa

LÚA GẠO VIỆT NAM. Gramene là cơ sở dữ liệu và những công cụ để lưu trữ, hiển thị hóa và phân tích dữ liệu trên gen, protein, sinh hóa của những thực vật thân cỏ.


Xem tài liệu thêm

FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC