Giáo dục Việt Nam

Saturday, March 26, 2016

CMap là ứng dụng nền tảng web cho bản đồ so sánh gen của Gramene

LÚA GẠO VIỆT NAM. CMap là ứng dụng nền tảng web cho bản đồ so sánh gen. Cmap được viết cho dự án của Gramene dưới sự điều hành của Lincoln Stein và Doreen Ware của Viện Cold Spring Harbor.

Xem thêm tại đây

FOODCROPS. LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC