Giáo dục Việt Nam

Tuesday, April 9, 2013

Marker phân tử và ứng dụng trong lập bản đồ gen và chọn giống

FOODCROPS. Bài giảng của Dr. BiYing Fu viện CAAS về phân tử Marker và ứng dụng của nó trong việc lập bản đồ gen và trong chọn giống cây trồng. LUCKYD

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC