Giáo dục Việt Nam

Monday, March 18, 2013

Cơ sơ dữ liệu IRIS và chọn giống lúa

FOODCROPS. Cơ sở dữ liệu quốc tế IRIS là công cụ có tính ứng dụng trong việc quản lý, nghiên cứu và giảng dạy chọn giống lúa. Cơ sở dữ liệu này có thể tham khảo để cải tiến phù hợp trong công tác chọn giống ở Việt Nam.

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC