Giáo dục Việt Nam

Saturday, November 19, 2011

Rulian Jing và bải giảng khám phá nguồn gen để cải tiến cây trồng

FOODCROPLECTURE. Rulian Jing, nhà khoa học thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc (CAAS), với bải giảng về vấn đề khám phá nguồn gen cải tiến cây trồng.


Rulian Jing 景蕊莲

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC