Giáo dục Việt Nam

Sunday, June 12, 2011

The future of Rice Genomics: sequencing the collective Oryza Genome

FOODCROPLECTURE. Nhóm tác giả Jose Luis Goicoechea & Jetty Siva S. Ammiraju & Pradeep Reddy Marri &Mingsheng Chen & Scott Jackson & Yeisoo Yu & Steve Rounsley & Rod A. Wing là sự hợp tác của trường viện trường đại học Arizona, viện CAAS ... có bài viết về tương lai của bộ gen lúa " The future of Rice Genomics: sequencing the collective Oryza Genome"

FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC