Giáo dục Việt Nam

Friday, June 10, 2011

Fangming xie và bài giảng trồng lúa lai và sản xuất hạt giống

FOODCROPLECTURE. Fangming xie, nhà khoa học chọn giống nghiên cứu lúa lai của IRRI với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở châu Á và Bắc Mỹ, một thành viên của SABRAO có bài giảng ngắn giới thiệu về trồng lúa lai và sản xuất hạt giống " Hybrid Rice Breeding and Seed Production"FOODCROPS. LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

Information:
- http://irri.org/fangming-xie

FOODCROPS.LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC