Giáo dục Việt Nam

Saturday, June 18, 2011

Ashok Gulati và câu chuyện lúa lai Trung Quốc

FOODCROPLECTURE. Dr Ashok Gulati, thuộc viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế IFPRI (International Food Policy Research Institute), trình bày về lúa lai của Trung Quốc tại Ấn Độ năm 2010.
FOODCROP. LƯỢNG THỰC VIỆT NAM

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC