Giáo dục Việt Nam

Saturday, April 2, 2011

TS. Wayne Xu và bài giới thiệu về kỹ thuật Microarray

VIETNAM FOODCROPLECTURE. TS. Wayne Xu có bài trình bày ngắn về giới thiệu kỹ thuật Microarray để phát hiện đồng thời hàng ngàn gen, phục vụ tốt cho việc nghiên cứu gen chức năng.

Contact information: Wayne Xu

FOODCROPS. LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC