Giáo dục Việt Nam

Friday, April 1, 2011

Trường đại học Ohio State và bài giới thiệu về phần mềm Tomato Anayzer

FOODCROPLECTURE. Tomato Anayzer là phần mềm được thiết kế để nhận dạng kích thước, phân giải hình ảnh, phân ranh giới....phục vụ trong nghiên cứu hình thái và đo màu trái, quả. Trường đại học Ohio State đã giới thiệu ứng dụng của nó bằng một đoạn clip ngắn tại trang JOVE.


Clink. Open a new tabSoftware installation

Tomato Analyzer (TA) version 2.2.0.0 can be downloaded from http://www.oardc.osu.edu/vanderknaap/tomato_analyzer.htm. The Tomato Analyzer User Manual and the Tomato Analyzer Color Test Manual are also available from this website.
TA requires a Windows operating system (version 2000 or higher).

FOOD CROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC