Giáo dục Việt Nam

Sunday, March 27, 2011

Norman Uphoff và bài giảng về hệ thống thâm canh lúa cải tiến

FOODCROPS.Norman Uphoff, giáo sư giảng dạy về cơ cấu chính phủ và nông nghiệp quốc tế tại trường đại học Cornell Mỹ trình bày bải giảng về hệ thống thâm canh lúa cải tiến " The System of Rice Intensification (SRI)"FOOD CROPS. LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC