Giáo dục Việt Nam

Monday, March 28, 2011

GS. Jonathan A. Eisen và bài giảng về vi sinh vật

FOODCROPLECTURE.GS. Jonathan A. Eisen, chuyên nghiên cứu những vấn đề về vi sinh vật đã giới thiệu bài viết "Phylogenomics of microbes: the dark matter of biology" tại ievobio năm 2010.FOODCROPS. LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

No comments:

Post a Comment

Friends

Google+ Followers

OAR@ICRISAT:

SÁCH SINH HỌC TIẾNG ANH

SINH HỌC ỨNG DỤNG

PLANT BOOKS

SÁCH SINH HỌC